Beijing Sports University

China
Asia

Contact

Socials:

Media Gallery

Styles Taught

Bagua Zhang | Modern Wushu | Qi Gong | Taiji Quan | Traditional Wushu | Xing Yi Quan

Location

No. 48, Information Road, Beijing, Haidian District, Postcode: 100084 China