She-Si

Portugal
Europe
She-Si Logo

Styles Taught

Modern Wushu | Qi Gong | Sanda | Taiji Quan

Location

Rua de Nossa Senhora de Fátima 443, 4050-428 Porto